ติดต่อเรา
navigator หน้าแรก  >  ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9   ถ.แจ้งวัฒนะ   แขวงอนุสาวรีย์   เขตบางเขน กทม.10220
โทร :02-5448243-4, 02-522-6637      แฟกซ์ : 025226637
อีเมล์ : techno_fac@yahoo.com
FACEBOOK : http://www.facebook.com/In.tech.pnru

แผนที่การเดินทาง