คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
อนุสิทธิบัตร
navigator หน้าแรก  >  อนุสิทธิบัตร

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาผสมแร่หินแอนดิไซต์

กรรมวิธีการผลิตมอร์ตาร์ผสมเสร็จชนิดแทรกตัวได้

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีส่วนประสมของเถ้าลอยและผงหินปูน

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดเทรองพื้นในทะเล

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดเข็มเจาะขนาดใหญ่

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จผสมเถ้าลอยและน้ำล้างโม่ที่เหลือจากการผสมคอนกรีต

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดใช้กับห้องเย็น

กรรมวิธีการผลิตซีเมนต์ปูนฉาบฉนวนกันความร้อน

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าผสมเถ้ากากตะกอนน้ำตาล

เครื่องฉีดฟองโฟมสำหรับใช้ผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่า

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าผสมเส้นใยปาล์ม

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

กรรมวิธีการผลิตเพสต์ซีเมนต์กำลังสูงโดยใช้พลังงานไมโคเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ

เครื่องผลิตฟองโฟมชนิดใบพัดกวนสำหรับคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่า

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับผนังกันดิน

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดงานปั้ม

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดงานปั้มกันซึมน้ำ

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำล้างโม่ที่เหลือจากการผสมคอนกรีต

กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยด้วยพลังงานไมโคเวฟ

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดงานคอนกรีตทนซัลเฟตและกันซึมน้ำ

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าผสมเส้นใยมะพร้าว

กรรมวิธีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดเข็มเจาะขนาดใหญ่ผสมเถ้าลอยปริมาณสูง