คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา
navigator หน้าแรก  >  ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปก(วัสดุฝึก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถ

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรถตู้พนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้