ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำงานผลงานทางวิชาการ 20 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำงานผลงานทางวิชาการและแนะนำขั้นตอนกระบวนการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ โดยการประชุมในครั้งนี้อาจารย์ในสาขาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมเพื่อทราบและทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 4221 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2560

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1430911013639663

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ