พิธีถวายพระพรชัยมงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2563
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพิฆเนศวร วันที่ 31 มีนาคม 2560

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1443305552400209

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ