สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน 3-4 เมษายน 60
เผยแพร่เมื่อ 3 มกราคม 2563
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วัลลิสุต หัวหน้าสำนักงานเจ้าหน้าที่และคนงาน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ให้การต้อนรับและแนะนำอาจารย์เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแนะนำความเป็นมาของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ไปศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมัน เพื่อน้อมนำไปปฎิบัติในการดำรงชีวิตและสร้างความพอเพียงให้กับตัวบุคคล

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1449332665130831

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ