ทำบุญตักบาตรประจำปี พ.ศ 2563
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2563
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

เมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณบี ผศ.ประกาศิต โสไกร และ อาจารย์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี พ.ศ 2563 โดยมีประธาน อธิการบดี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นประธานในการใส่บาตร ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ