กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเครือข่ายในสถานที่ประกอบการ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาร่วมเดินทางกับนักศึกษา ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
ได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ