ปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากบริษัท Job db Thailand ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตให้สุขสนุกกับงานที่ใช่” การแสดงโชว์ “น้องส่งพี่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” และปิดท้ายงาน โดย อ.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ วิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ ที่มาแนะนำ “บุคลิกภาพที่ดีที่เสริมสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน” ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคาร 20 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ