พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2559
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระนคร เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ