พิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และในพิธีการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในพิธีการบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1370290079701757

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ