มหกรรมวิชาการการบูรณาการกับศิลปะและวัฒธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันครั้งที่ 8
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัยฝึกหัดครูและคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมหกรรมวิชาการการบูรณาการกับศิลปะและวัฒธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 “สืบสานศิลปะและวัฒธรรมไทย ร่วมจิตอาสา สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาในศตวรรษที่ 21”  โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 18 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2560

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพลอดุลยเดช  จากนั้นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร กล่าวรายงาน และเปิดพิธี งานมหกรรมวิชาการการบูรณาการกับศิลปะและวัฒธรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ภายในงาน ได้ทำบันทึกลงนามร่วมกันระหว่างเครือข่ายทั้งอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ศิลปวัฒธรรมของนักศึกษาและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ทำนุบำรุงศาสนา และการแสดงประกวดศิลปวัฒธรรมของนักศึกษา ปิดท้ายด้วยการมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1381296038601161

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ