ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนฯ ประจำปีการศึกษา 2559
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560
navigator หน้าแรก  >  รูปภาพกิจกรรม  >  รายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต โสไกร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมเสวนาพี่สู่น้องจาก คุณ นราบดี ศรีสุวรรณ จากบริษัท ไทยน้ำทิพย์ และการบรรยาย หัวข้อ How to be a happy worker จากวิทยากร ดร.ปิยะดา จุลวรรณา ประธานสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีอำลาอาลัยระหว่างศิษย์และอาจารย์โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/pg/In.tech.pnru/photos/?tab=album&album_id=1405771326153632

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ